Güncel İş Güvenliği Mevzuatı 2019 Kitabı

İkinci e-kitabım olan “Güncel İş Güvenliği Mevzuatı 2019: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Tebliğler” Google Kitaplarda yayınlandı. Elektronik kitap, epub ve pdf formatında 696 sayfadan oluşuyor. Alfabetik bir şekilde hazırlandığı için iş güvenliği mevzuatına kolay erişim imkanı sağlayacağını düşünüyorum. Mevzuat değişikliklerinde kitabın güncellenmesi planlanıyor. Dolayısıyla durağan değil dinamik bir kitap olacak.

Kitaba  https://play.google.com/store/books/details?id=vhiFDwAAQBAJ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlandı.

Hukukta normlar hiyerarşisine göre kanunları, yönetmelikler, yönetmelikleri tebliğler takip etmektedir. Çalışma yaşamına farklı düzenlemeler getiren 6331’in bu tarihten sonra uygulama aşamalarını tarif eden normlar hiyerarşisine uygun şekilde birçok yönetmelik yayımlanmıştır.

İsg profesyonelleri olarak adlandırılan İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli ile İşverenler, Çalışanlar, Hakim ve Savcılarımız, Avukatlar, Kolluk Kuvvetlerimizin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

Bu kitapta 6331 Sayılı Kanun’un uygulanması noktasında amir hükümler içeren en önemli yönetmelik ve tebliğlere yer verildi. İş güvenliği mevzuatı hali hazırda çok geniş olduğu için karışıklık olmaması açısından 6331’le bağlantılı olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gibi bazı kanun, yönetmelik ve tebliğler kitaba dahil edilmemiştir.

6331 dışında 40 yönetmelik ve 6 tebliğ kitapta yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tümüne pdf ve word dökümanlar arasında boğulmadan tek bir yerden ulaşılabilmesi için faydalı bir kaynak olacağını ümit ediyoruz. Kitabı, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı fihristi şeklinde değerlendirebiliriz. Yasal düzenlemeler doğrultusunda kitapta aktüel bir şekilde güncelleme yapılacaktır.

Değişikliklerin kontrol edilebilmesi için Yönetmeliklerin tümünün başında güncel ve canlı mevzuat.gov.tr linkine yer verilmiş ve alfabetik sıralamayla yer almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir